Politika enviromentu

1. Zodpovědnost:

Napomáhat v oblasti předcházení ohrožení lidí a životního prostředí, stejně jako přísně dodržovat zákony a předpisy o bezpečnosti práce,
zdraví a ochraně životního prostředí je zásadním úkolem naší společnosti a všech spolupracovníků.

2. Trvalý rozvoj:

Péče o zdraví a bezpečí lidí, šetrné zacházení se zdroji a čistota životního prostředí tvoří jeden ze základních principů naší obchodní politiky.

3. Výrobky:

Naše výrobky vyvíjíme, konstruujeme a vyrábíme podle zásady: "Bezpečně-ekologicky-úsporně"

4. Procesy:

Naše procesy jsou nastaveny s ohledem na hospodárnost. Upřednostňujeme zdraví lidí a jejich bezpečí a minimální negativní vlivy na životní prostředí.

5. Neustálé zlepšování:

Zjišťujeme a měříme vliv provozu naší firmy na životní prostředí. Tím rozpoznáváme slabá místa a možnosti zlepšování a tvoříme efektivní program
pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a životního prostředí.

Společnost v rámci nakládání s odpady a nebezpečnými látkami splňuje všechna zákonná opatření. Tuto činnost nám zajišťuje společnost
FCC Česká republika, s.r.o., certifikovaná dle ISO 14001, na základě smluvního vztahu.

Společnost má uzavřenou smlouvu na odbornou poradenskou činnost v oblasti podnikové ekologie se společností ENVI GROUP s.r.o. Tachov.


Operační program podnikání a inovace
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Zelený úvěr
tel.: +420 374 751 111
fax.: +420 374 751 120
email: info@formy.cz
Facebook: Facebook
Formy Tachov s.r.o.
Oldřichovská 1437
347 01 Tachov

Economical solutions for advanced mould technology

© 2005–2016 Formy Tachov s.r.o., O stránkách, webdesign: Agionet Plzeň.