• Einführung der neuen Fertigungstechnologien für Fertigung der neuen Generation von Spritzgießwerkzeugen

  logo eu 2logo ministerstvo prumyslu a obchodu

  Projekt Registrationsnummer (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011106

  Realisierungsdauer: 2017-2019

  Projekt Beschreibung:Ziel des Projektes ist es das neue Fertigungsumfeld inklusive Implementierung von innovierten Fertigungsprozesse für effektive und präzise Fertigung der neuen Generation der Spritzgießwerkzeugen mit neuen technologischen Elementen zu bauen. Projekt betrifft Segment Werkzeuge für Fertigung der Kunststoff- Getränkekästen. Für Projekt ist finanzielle Unterstützung von Europäischen Union geleistet.

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 na ochranu osobních údajů – tzv. GDPR, které vstoupilo v platnost 25. května 2018, bychom Vás rádi informovali o následujících náležitostech, které se vztahují k ochraně Vašich osobních údajů a ubezpečili Vás, že naše společnost k této problematice přistupuje s veškerou zodpovědností a profesionalitou.

Máme zpracován a zaveden vnitřní kontrolní, technický a bezpečnostní systém zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje zpracováváme převážně za účelem vedení personální a mzdové agendy pro dodržení právních povinností uložených zvláštními zákony. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.

Shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, tituly,
 • datum a místo narození, rodné číslo a státní příslušnost,
 • bydliště,
 • číslo občanského průkazu nebo pasu,
 • údaj o zdravotní pojišťovně,
 • u cizinců doklad o povolení pobytu,
 • osobní číslo,
 • fotografie (omezený rozsah),
 • údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových znalostech,
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail),
 • výši a strukturu mzdy, přehled interních půjček, rodinný stav, údaje o rodinných příslušnících (děti, manželé), a to konkrétně jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a státní příslušnost,
 • číslo bankovního účtu,
 • kamerové záznamy (pouze obrazové záznamy za účelem prevence a odhalování protiprávního jednání zaměstnanců a cizích osob v určených prostorách a při vstupu a výstupu z objektu).

Všichni zaměstnanci mají právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme a právo požadovat opravu údajů nebo požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností.

Operační program podnikání a inovace
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Zelený úvěr
EU
 

spolehliva firma 2019

Formy Tachov s.r.o.     Oldřichov 82       CZ - 347 01 Tachov

Phone: +420 374 695 011     Fax: +420 374 695 020    E-mail: info@formy.cz     Facebook: Facebook

Partnership in mould care management

© 2005–2021 Formy Tachov s.r.o., O stránkách, webdesign: Agionet Plzeň.