• Zavedení nových výrobních technologií pro výrobu nové generace vstřikovacích forem

  logo eu 2logo ministerstvo prumyslu a obchodu

  Název projektu: Formy Tachov_Zavedení nových výrobních technologií pro výrobu nové generace vstřikovacích forem

  Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011106

  Doba realizace: 2017-2019

  Popis projektu: Cílem projektu je vybudování výrobního zázemí včetně implementace inovovaných výrobních procesů pro efektivní a přesnou výrobu nové generace vstřikovacích forem s novými technologickými prvky. Projekt se týká segmentu forem pro výrobu plastových nápojových přepravek. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie.

Super User

Super User

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 na ochranu osobních údajů – tzv. GDPR, které vstoupilo v platnost 25. května 2018, bychom Vás rádi informovali o následujících náležitostech, které se vztahují k ochraně Vašich osobních údajů a ubezpečili Vás, že naše společnost k této problematice přistupuje s veškerou zodpovědností a profesionalitou.

Máme zpracován a zaveden vnitřní kontrolní, technický a bezpečnostní systém zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje zpracováváme převážně za účelem vedení personální a mzdové agendy pro dodržení právních povinností uložených zvláštními zákony. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.

Shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, tituly,
 • datum a místo narození, rodné číslo a státní příslušnost,
 • bydliště,
 • číslo občanského průkazu nebo pasu,
 • údaj o zdravotní pojišťovně,
 • u cizinců doklad o povolení pobytu,
 • osobní číslo,
 • fotografie (omezený rozsah),
 • údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových znalostech,
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail),
 • výši a strukturu mzdy, přehled interních půjček, rodinný stav, údaje o rodinných příslušnících (děti, manželé), a to konkrétně jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a státní příslušnost,
 • číslo bankovního účtu,
 • kamerové záznamy (pouze obrazové záznamy za účelem prevence a odhalování protiprávního jednání zaměstnanců a cizích osob v určených prostorách a při vstupu a výstupu z objektu).

Všichni zaměstnanci mají právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme a právo požadovat opravu údajů nebo požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností.

Zveřejněno v Profil společnosti

logo eu 2logo ministerstvo prumyslu a obchodu

Název projektu: Formy Tachov_Zavedení nových výrobních technologií pro výrobu nové generace vstřikovacích forem

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011106

Doba realizace: 2017-2019

Popis projektu: Cílem projektu je vybudování výrobního zázemí včetně implementace inovovaných výrobních procesů pro efektivní a přesnou výrobu nové generace vstřikovacích forem s novými technologickými prvky. Projekt se týká segmentu forem pro výrobu plastových nápojových přepravek. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie.

Zveřejněno v FT News

Nabídka strojního obrábění

Nabízíme CNC obrábění dle dodané dokumentace zákazníkem - realizaci kusové a malosériové výroby (SW vybavení CAD CATIA V5, CAM WorkNC & HSM Works).

Obráběný materiál - běžné oceli až po ušlechtilou nástrojovou ocel, bronz, hliníkové slitiny. Materiál může být dodán vlastní, popřípadě zajistíme materiál dle Vámi dodané specifikace.

Nabízíme v případě potřeby i tepelné a chemicko-tepelné zpracování, které realizujeme s našimi dlouhodobými partnery (žíhání, cementace, kalení, nitridace, povlakování, chromování, apod.).

Mezioperační a výstupní kontrola realizované zakázky na 3D měřících strojích s rozměrovými protokoly.

Individuální ceny.


V případě zájmu o nabídku strojního obrábění prosím kontaktujte naše prodejní oddělení:
Pavel Hvizdoš jr. - výkonný ředitel, Tel.+420 725 083 952, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabízíme kapacity strojního obrábění na těchto strojích:

Portálové obráběcí 5-osé centrum  TRIMILL VU3021  iTNC 530

TRIMILL VU3021

 • Aplikace:  frézování a vrtání rámů vč. závitování, upínací desky, větší tvarové obrobky
 • Maximální obrobku: 16 tun (s ohledem na nosnost jeřábu)
 • Pracovní prostor:  X 3.000  Y 2.100  Z 1.200 mm 
 • Integr. ot. stůl  2.300 x 2.300 mm, max. zatížení stolu 40 t

vřeteno HSK-A100 22-12.000 ot./min (40 kW)
elektrovřeteno IMT HSK-40E 22-30.000 ot./min (11 kW)
BLUM - laserové proměření nástroje

Obráběcí 5-osé centrum HERMLE C52U iTNC 640 HSC

HERMLE_C52U

 • Aplikace:  Obrábění tvarových části s využítím 5ti os
 • Maximální hmotnost obrobku: 2t
 • Pracovní prostor:  X 1.000  Y 1.100  Z 750 mm
 • Pevný stůl s integr. ot. stolem  1.150 x 900 mm

vřeteno 20-18.000 ot./min (35 kW)
BLUM - laserové proměření nástroje
Dynamic Efficiency a Dynamic Precision

Obráběcí 5-osé centrum  HERMLE C400U iTNC640 HSC

HERMLE_C400

 • Aplikace:  Obrábění tvarových části s využítím 5ti os
 • Maximální hmotnost obrobku: 600 kg
 • Pracovní prostor:  X 850  Y 700  Z 500 mm
 • Integr. ot. stůl  D 650 mm

vřeteno 20-18.000 ot./min (20 kW)
BLUM - laserové proměření nástroje

Horizontální frézka / vyvrtávačka TOS WHQ 105 CNC iTNC 530 

TOS_WHQ_105

 • Aplikace: frézování a vrtání rámů vč. závitování, upínacích desek a podobných dílů
 • Maximální hmotnost obrobku: 5t
 • Pracovní prostor:  X 1.800  Y 1.000  Z 630 mm 
 • Integr. ot. stůl  1.600 x 1.400 mm  

vřeteno ISO 50 10-3.300 ot./min (28kW)

5 -osé obráběcí centrum na gr afit OPS – Ingersoll HIGH SPEED EAGLE V5 iTNC640 HSC

OPS_Eagle_V5

 • Aplikace: grafitové elektrody pro jednouché až složité tvarové části
 • Maximální hmotnost obrobku: 500 kg
 • Pracovní prostor: X 550 Y 400 Z 400 mm
 • Upínací systém 3R Dynafix
 • Automatizace MultiChange Easy, Ecotec Energy


vřeteno 20-42.000 ot./min (15 kW)
BLUM - laserové proměření nástroje

Elektroerozivní obráběcí stroj OPS-Ingersoll GANTRY EAGLE 1200

OPS_GANTRY_EAGLE_1200

 • Aplikace: eletkroerozivní obrábění větších tvarových obrobků
 • Maximální hmotnost obrobku: 7,5 t
 • pracovní prostor X 1.000 Y 1.510 Z 700 mm
 • upínací plocha X 1.140 Y 1.640 mm
 • Technologie High Speed Jump max 18,000 mm/min.

 

Další strojní vybavení, na kterých je možná realizace případných dalších operacích, naleznete v sekci Technické vybavení.

Technické vybavení si můžete stáhnout i v formátu PDF z následujícího linku: http://www.formy.cz/cz/download?download=20:technicke-vybaveni

Zveřejněno v Profil společnosti

Mould Control

U nově realizovaných projektů forem pro termoplasty/duroplasty zajišťujeme a garantujeme:

  • spolupráci již při vývoji výrobku
  • výrobu prototypové formy
  • výpočet optimálního času chlazení, času cyklu a termické výpočty
  • optimální koncept formy
  • infračervenou termografii a měření tlaku ve formě při zkoušení formy
  • školení technologů při předání formy

Tím získáte:

 • jistotu optimálního a stabilního procesu
 • krátkou dobu zavádění formy
 • vysokou provozuschopnost
 • vysokou kvalitu vyráběných dílů
Zveřejněno v Profil společnosti

Mould Doctor

Princip FT Mould Doctor

Léčení forem vykazujících následující nedostatky:

 • Nestabilitu procesu
 • Vysokou zmetkovitost
 • Neoptimální čas chlazení a čas cyklu
 • Omezenou funkčnost
 • Rychlé opotřebení tvarových a funkčních částí forem
 • Neoptimálně zvolenou vtokovou soustavu
 • Neoptimálně zvolený chladicí systém
 • Propady, studené spoje, pálení, …

FT pracovníci vyšetří problémové formy a výlisky přímo v provozních podmínkách.

Navrhneme a realizujeme:

 • optimalizaci a stabilitu procesu
 • zkrácení času cyklu o 10 až 20 %
 • zvýšení kvality vyráběných dílů
 • úsporu materiálu
 • školení technologů při předání formy
 • podpora a poradenství Kunststoff-Institut Lüdenscheid

FT Mould Doctor - case study

 • Family formy – nerovnoměrné plnění
 • Čas chlazení – 36 s, stopy na dezénu, vysoká zmetkovitost
 • Výpočet optimálního času chlazení (12 s)
 • Mould-Flow + vybalancování vtokové soustavy
 • Konstrukční změna
 • Optimalizace chlazení formy
 • Doplnění topné trysky
Zveřejněno v Profil společnosti

CONTACT / KONTAKT:

Formy Tachov s.r.o.
Oldřichov 82
CZ - 347 01  Tachov 

  Tel.: +420 374 695 011
  Fax: +420 374 695 020
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
Logistika / Expedice Tel.: +420 702 263 536

 

 

Executive members / Členové vedení:

Hvizdos Chief Executive Officer / Jednatel
Pavel Hvizdoš

Tel.     +420 374 695 010

Fax     +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Novakova Assistant to CEO / Asistent jednatele 
Blanka Nováková
 Tel.     +420 374 695 011
 Fax     +420 374 695 020
 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hvizdos jun Chief Operations Officer / Výkonný ředitel
Pavel Hvizdoš
Tel.      +420 374 695 011
Mobil    +420 725 083 952
Fax      +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
blank Chief Sales Officer / Ředitel prodeje
currently represented by COO - Pavel Hvizdoš
Tel.      +420 374 695 011
Mobil    +420 725 083 952
Fax      +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dolezal Chief Finance Officer / Vedoucí ekonom
Jan Doležal
Tel.      +420 374 695 011
Mobil    +420 725 939 992
Fax      +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Peev  Chief Procurement Officer / Ředitel nákupu
Petr Peev
Tel.     +420 374 695 016
Mobil   +420 602 103 118
Fax      +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
blank  Toolshop Manager / Vedoucí nástrojárny
Milan Folbrecht
Tel.     +420 374 695 052
Mobil   +420 722 474 063
Fax     +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 
 
 
 
 
 
 

Sales / Prodej: 

Hanilec Account Manager / Project Manager 
Přemysl Hanilec
Tel.   +420 374 695 021
Mobil +420 773 125 029
Fax   +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Herzer Senior Sales Manager 
Jan Herzer
Tel.   +420 374 695 014
Mobil +420 775 743 760
Fax   +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bejdak Project Manager
Josef Bejdák
Tel.      +420 374 695 021
Mobil   +420 725 732 780
Fax    +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
jaromir petraska Project Manager
Jaromír Petráška
Tel.       +420 374 695 021
Mobil    +420 737 203 615
Fax       +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zdenek civin Project Manager
Zdeněk Civín
Tel.       +420 374 695 021
Mobil  +420 722 474 054
Fax     +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Peleska Project Manager
Robin Peleška
Tel.    +420 374 695 021
Mobil  +420 602 563 719
Fax    +420 374 695 020
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   


GPS: 49.792108,12.663384

Zveřejněno v Kontakty

Servis a oprava forem

Nabídka.pdf ke stažení


Pro formy až do hmotnosti 20 tun:

 • Rekonstrukce a tvarové modifikace (vč. inspekce a opravy formy)
 • Generální opravy
 • Provozní opravy
 • Údržba
 • Vlastní CAD/CAM
 • Úplné strojní a technické zázemí nástrojárny
 • Servisní vozidlo
 • Servis 24 H/D a 7 D/T
 • Pohotovostní služba
 • FT Mould Doctor

 

 • Kapacita 22 specialistů
 • Laserové navařování a mikronavařování
 • Tvarové opravy, opravy dezénů
 • Zkoušení forem
 • Opravy hydraulických systémů
 • Opravy topných systémů
 • Chemické čištění chladicích okruhů
 • Ultrazvukové čištění tvarů
 • Měření průtoku chlazení
 • Dokumentování tech. servisu dle ČSN/EN ISO 9001:2015
 • Poradenství
 • Expertní poradenství Kunststoff-Institut Lüdenscheid
Zveřejněno v Produkty

Technické díly

 • Výroba forem pro stavební prvky, ruční a zahradní nářadí, bílou techniku a další
 • Technická řešení pro optimální funkčnosti formy
 • Pohledové a zástavbové díly
 • Hmotnost forem do 20-ti tun
Zveřejněno v Produkty

Přepravky a transportní systémy

Rychlý cyklus a vysoká disponibilita pro transportní systémy!

 • V období 1995 až 2020 jsme vyrobili více než 400 forem na přepravky a transportní systémy
 • Průběžná doba výroby formy je 6 až 10 týdnů
 • Čas cyklu 25 s u Niederboard (nízká přepravka), 55 s u IML
 • Využití speciálních materiálů na tvary (Bz) pro dosažení rychlého cyklu
 • Využití standardizace konstrukce
 • Projektový tým (PM,CAD,CAM,NA,QM, ZK) specializující se na přepravky a transportní systémy
 • Automatizace strojního obrábění ve 3-sm. provozu
 • Pracovní tým pro lícování a montáž ve 2-sm. provozu
 • Zkoušení forem, ověřovací série
 • Destruktivní testy přepravek

Naše kompetence a strategie pro oblast přepravek a transportních systémů

Naše kompetence:

 • Niederboard, Hochboard (Standard, IS)
 • IML, GID
 • Výroba dvojnásobných forem na přepravky
 • Kontejnery
 • Palety
 • Generální opravy
 • Náhradní díly
 • Servis forem u zákazníka i v zámoří
 • Testy materiálů, Mould-Flow

 

Naše strategie:

 • 2K
 • Skládací přepravky
 • Průběžná doba výroby 6 až 10 týdnů

Reference

mapa

Zveřejněno v Produkty
Operační program podnikání a inovace
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Zelený úvěr
EU
 

spolehliva firma 2019

Formy Tachov s.r.o.     Oldřichov 82       CZ - 347 01 Tachov

Phone: +420 374 695 011     Fax: +420 374 695 020    E-mail: info@formy.cz     Facebook: Facebook

Partnerství v péči o formy na vstřikování plastů

© 2005–2022 Formy Tachov s.r.o., O stránkách, webdesign: Agionet Plzeň.